Tesla試車

上個禮拜機緣巧合之下,參加咗tesla嘅試車活動,有幸可以一試都出左好幾年嘅tesla電動車。之前聽就聽得多,call uber嘅時候都試過坐, 但係試揸都係第一次 所以出發之前都有啲期待。
我哋今次試車由荃灣經屯門公路揸去深井,再經青山公路返返轉頭。
個sales首先開咗個車頭車尾相畀我哋睇。因為冇咗個引擎嘅關係,車頭都可以放埋行李。我睇落,兩個細行李箱都應該放到。而後面個車尾箱,就比我想像中大好多,真係可以放到幾個大喼喎…
好,終於開始喇~一上車嘅第一個感覺就係,好似冇乜操控嘅嘢,連個handbreak都冇。波棍響右手邊,打燈就同傳統普通歐洲車一樣都係響左手邊。坐落駕駛座,感覺其實同普通嘅車冇乜分別,咁當然響中間好大嘅touch screen就可以比你control架車既好多setting啦, 包括個懸掛啦,架車嘅高度啦,連個軚盤輕重都有得較,呢個都幾得意~
好啦真係開始試,只可以用一個字來形容,爽! 佢嘅加速真係不得了,輕輕點一點油門,架車已經好去,全程是車平均行50-60,但係隻腳嘅感覺就好似只需要輕輕店住個油門就得,根本都唔洗點樣dum落去。去到有一段直路時,我就試下由50踏深少少個油門睇下佢個反應…結果,只需要一秒幾,架車就上到成九十幾,嗰下真係有dO嘴,講真,咁大個仔都未試過揸啲咁大馬力嘅車,嗰下真係覺得好興奮! 再試下個軚盤,感覺其實都好好,個路面感幾強。同埋我覺得最有驚喜係個break,佢踩深少少個腳掣就落break hold,就同拉咗handbrake一樣。放break其實就只係踩一踩油門就得,呢下真係好方便~
最後,我都試左下佢個auto parking。同其他車嘅一樣,佢都係撳左掣之後個軚盤自己轉入去,連油門都唔使踩。不過講真,呢個function又好似唔係話好有用,如果你泊開車嘅話,其實自己泊仲快啦。仲有一樣嘢唔記得咗試,就係響公路嗰度試autopilot,聽講都好amazing~
返到車場,我同個sales吹咗一陣水,睇咗幾架二手嘅tesla。其實講真,呢一期買二手tesla都真係幾抵,大概五十萬左右,就可以買到㗎有超級跑車性能嘅車,真係好正。另一方面,佢唔使入油,對個環境都當然係好啲啦,所以真係好吸引。但係,都係50萬喎,我都係乖乖儲錢先喇==”